Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1
2
• Soccer - Boys C Level vs. Littleton 4:30 PM
3
• Tennis - Boys Varsity vs. Chaparral 3:30 PM
• Field Hockey - Smoky Hill 4:15 PM
• Soccer - Boys C Level vs. Denver East 4:30 PM
• Field Hockey - Smoky Hill 5:30 PM
• Gymnastics - Varsity vs. Rock Canyon, Palmer Ridge 6:00 PM
4
• Tennis - Boys Varsity vs. Regis Jesuit 3:30 PM
• Softball - Girls JV vs. Fairview 4:00 PM
• Softball - Girls Varsity vs. Regis Jesuit Girls 4:30 PM
5
• Tennis - Boys Varsity vs. Grand Junction
• Softball - Girls Varsity vs. Columbine 9:00 AM
• Softball - Girls Varsity vs. Columbine 11:00 AM
• Softball - Girls Varsity vs. Columbine 3:15 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Rangeview 4:30 PM
• Soccer - Boys JV vs. Rangeview 4:30 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Rangeview 4:30 PM
• Softball - Level 3 Tournament 4:45 PM
• Football - Brighton 7:00 PM
6
• Tennis - Boys Varsity vs. Grand Junction
• Softball - Girls Varsity vs. Columbine
• Softball - Level 3 Tournament 8:00 AM
• Gymnastics - Varsity vs. Heritage, Rock Canyon, Cherry Creek, Denver East, Ev 8:30 AM
7
8
• Soccer - Boys C Level vs. ThunderRidge Blue 4:30 PM
• Softball - Girls JV vs. Legend 4:30 PM
• Softball - Girls Varsity vs. Legend 4:30 PM
9
• Tennis - Boys Varsity vs. ThunderRidge 3:30 PM
• Softball - Girls JV vs. Chaparral 4:30 PM
• Softball - Level 3 ThunderRidge 4:30 PM
• Soccer - Boys JV vs. Highlands Ranch 4:30 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Highlands Ranch 4:30 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Highlands Ranch 6:30 PM
10
• Soccer - Boys C Level vs. Castle View 4:30 PM
• Softball - Girls Varsity vs. Douglas County 4:30 PM
• Softball - Girls JV vs. Douglas County 4:30 PM
• Gymnastics - Varsity vs. Rock Canyon, Palmer Ridge 6:00 PM
11
• Tennis - Boys Varsity vs. Castle View 3:30 PM
• Softball - Girls Varsity vs. Chatfield 4:00 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Castle View 4:30 PM
• Soccer - Boys JV vs. Castle View 4:30 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Castle View 4:30 PM
• Softball - Girls JV vs. Chatfield 5:30 PM
12
13
• Gymnastics - Varsity vs. Rock Canyon 2:45 PM
• Football - Chaparral 6:00 PM
14
15
• Soccer - Boys C Level vs. Douglas County 4:30 PM
• Softball - Girls Varsity vs. Chaparral 4:30 PM
• Softball - Girls JV vs. Chaparral 4:30 PM
16
• Tennis - Boys Varsity vs. Highlands Ranch 3:30 PM
• Soccer - Boys JV vs. Douglas County 4:30 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Douglas County 4:30 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Douglas County 4:30 PM
• Gymnastics - Varsity vs. Heritage, Rock Canyon, Palmer Ridge 6:00 PM
17
• Soccer - Boys C Level vs. Heritage 4:30 PM
• Softball - Girls Varsity vs. Rock Canyon 4:30 PM
• Softball - Girls JV vs. Rock Canyon 4:30 PM
18
• Tennis - Boys Varsity vs. Ponderosa 3:30 PM
• Softball - Level 3 ThunderRidge 4:30 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Heritage 5:00 PM
19
• Tennis - Boys Varsity vs. Littleton
• Softball - Girls JV vs. Bear Creek, D'Evelyn, Dakota Ridge, Green Mountain,
• Softball - Girls JV vs. Arvada West 4:30 PM
• Softball - Girls Varsity vs. Heritage 4:30 PM
• Football - Douglas County 7:00 PM
20
• Softball - Girls JV vs. Arvada West
• Tennis - Boys Varsity vs. Littleton
• Softball - Level 3 Erie 10:00 AM
• Soccer - Boys Varsity vs. Fruita @ Fruita Monument High School Comme 10:00 AM
• Soccer - Boys Varsity vs. Fruita @ Fruita Monument High School Comme 10:00 AM
• Softball - Erie 12:00 PM
• Soccer - Boys JV vs. Fruita @ Fruita Monument High School Comments: 12:00 PM
21
22
• Tennis - Boys Varsity vs. Heritage 3:30 PM
23
• Soccer - Boys JV vs. Regis Jesuit 4:30 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Regis Jesuit 6:30 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Regis Jesuit 6:30 PM
24
• Tennis - Boys Varsity vs. Legend 3:30 PM
• Softball - Girls Varsity vs. Ponderosa 4:00 PM
• Soccer - Boys C Level vs. Littleton 4:30 PM
25
26
• Softball - Girls Varsity vs. ThunderRidge 4:00 PM
• Softball - Girls JV vs. ThunderRidge 4:00 PM
• Football - ThunderRidge 7:00 PM
27
• Gymnastics - Varsity vs. Rock Canyon 10:00 AM
• Soccer - Boys JV vs. Heritage 4:00 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Heritage 6:00 PM
28
29
• Softball - Girls JV vs. Highlands Ranch 4:00 PM
• Softball - Girls Varsity vs. Highlands Ranch 4:00 PM
• Softball - Level 3 Horizon 4:15 PM
• Soccer - Boys C Level vs. Chaparral 4:30 PM
30
• Soccer - Boys JV vs. Chaparral 4:30 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Chaparral 6:30 PM
• Soccer - Boys Varsity vs. Chaparral 6:30 PM